Paano mag-register?

 1. Matapos ma-download ang app, mag-register as bicycle courier” partner.
 2. I-click ang Submit Requirements button, at ipasa sa Suyo Facebook Messenger ang mga sumusunod upang maproseso namin ang inyong application:
  a. NBI clearance (not expired)
  b. One (1) government ID (SSS, passport, UMID, driver’s license, GSIS, PRC, etc.)
  c. One (1) Proof of residency (billing statement na nakapangalan sa inyo or Brgy. Clearance)
  d. Picture ng inyong bisikleta
 3. Matapos nito, hintayin lang ang message ng aming Relationship Manager para sa susunod na instructions.
Part-time or full-time, you’re welcome to join our family! Huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook, Instagram, at Twitter pages! Maraming salamat!