Ano ang Incubation Program sa Suyo?

Ang Incubation Program ay ginawa upang ang mga Riders ay masanay sa paggamit ng Suyo app. Lahat ng newly activated Riders ay naka schedule na mag undergo sa process kaugnay dito. Sa program na ito, kailangang makumpleto ng Rider ang mga sumusunod sa loob ng tatlumpung (30) araw:
 
  • Kailangang makasali nang hindi bababa sa apat (4) beses sa Bidding Process; AT
  • Kailangang makatapos ng isa (1) o higit pang Successful/Fulfilled booking
 
Kapag hindi nakumpleto ng Rider ang parehong target, ang kanyang account ay maho-hold at hindi makatatanggap ng booking sa loob ng sampung (10) araw.
 
Sa pagkakataong ito, maaari siyang makipag-ugnayan sa Official Suyo Facebook Page para mabigyan ng detalye sa susunod na hakbang. Ito ay one-time program para sa Rider.
 
Salamat!