Paano ko mabibigyan ng update ang Customer?

  1. Pumunta sa “Item details” ng inyong order request.
  2. Pindutin ang asul na button upang ma-update ang Customer sa bawat step ng delivery:
Go to pick upPapunta ka na sa lugar kung saan mo bibilhin o kukunin ang (mga) item ng Customer.
Arrived at pick upNasa store ka na kung saan bibilhin ang items or sa building/bahay kung saan kukunin ang (mga) item.
Pickup completedNabili o napick-up mo na ang (mga) item na nasa list ng customer.
Go to drop offPapunta ka na sa drop off point, kung saan mabibigay ang (mga) item sa customer.
Arrived at drop offNasa lugar o location ka na mismo ng customer, at handa nang ibigay ang (mga) item.