Paano ko makokolekta ang bayad?

  1. Pindutin ang grey ng “Collect Payment” button para pumunta sa payment dashboard.
  2. Pindutin ang asul na “Collect” button.
  3. Pindutin ang “Transaction Completed”  button pag nakuha mo na ang bayad ng Customer.
  4. Pagkatapos nito, maari ka nang makatanggap muli ng mga bagong order request.

TANDAAN:
Para sa iyong kapaniguraduhan, kolektahin at bilangin muna ang bayad bago pindutin ang "Collect".